Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda Convert.ToSingle (Boolean)

.NET Framework (current version)
 

Publikováno: srpen 2016

Převede zadané logickou hodnotu ekvivalentní číslo s plovoucí desetinnou čárkou s jednoduchou přesností.

Obor názvů:   System
Sestavení:  mscorlib (v mscorlib.dll)

public static float ToSingle(
	bool value
)

Parametry

value
Type: System.Boolean

Logická hodnota, kterou chcete převést.

Návratová hodnota

Type: System.Single

Číslo 1, pokud value je true; jinak 0.

Následující příklad převede logické hodnoty true a false k Single hodnoty.

bool[] flags = { true, false };
float result;

foreach (bool flag in flags)
{
  result = Convert.ToSingle(flag);
  Console.WriteLine("Converted {0} to {1}.", flag, result);
}
// The example displays the following output:
//    Converted True to 1.
//    Converted False to 0.   

Univerzální platforma Windows
K dispozici od 8
.NET Framework
K dispozici od 1.1
Přenosná knihovna tříd
Podporováno v: přenosné platformy .NET
Silverlight
K dispozici od 2.0
Windows Phone Silverlight
K dispozici od 7.0
Windows Phone
K dispozici od 8.1
Zpět na začátek
Zobrazit: