Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

ForeverTransport.EnqueueOperation Method

.NET Framework 4,5This member overrides TransportDisconnectBase.EnqueueOperation(Func<Task>).

Namespace:  Microsoft.AspNet.SignalR.Transports
Assembly:  Microsoft.AspNet.SignalR.Core (in Microsoft.AspNet.SignalR.Core.dll)

protected internal override Task EnqueueOperation(
	Func<Task> writeAsync
)

Parameters

writeAsync
Type: System.Func<Task>

Return Value

Type: System.Threading.Tasks.Task
Vrací objekt Task.
Zobrazit: