Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

ServiceBusMessageBus.Send Method

.NET Framework 4,5This member overrides ScaleoutMessageBus.Send(IList<Message>).

Namespace:  Microsoft.AspNet.SignalR.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.AspNet.SignalR.ServiceBus (in Microsoft.AspNet.SignalR.ServiceBus.dll)

protected override Task Send(
	IList<Message> messages
)

Parameters

messages
Type: System.Collections.Generic.IList<Message>

Return Value

Type: System.Threading.Tasks.Task
Vrací objekt Task.
Zobrazit: