Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

CallbackException Constructor (SerializationInfo, StreamingContext)

.NET Framework 4,5

Namespace:  Microsoft.AspNet.SignalR.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.AspNet.SignalR.ServiceBus (in Microsoft.AspNet.SignalR.ServiceBus.dll)

protected CallbackException(
	SerializationInfo info,
	StreamingContext context
)
Zobrazit: