Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

MessageBroker Constructor (IPerformanceCounterManager, Int32, Int32)

.NET Framework 4,5

Namespace:  Microsoft.AspNet.SignalR.Messaging
Assembly:  Microsoft.AspNet.SignalR.Core (in Microsoft.AspNet.SignalR.Core.dll)

public MessageBroker(
	IPerformanceCounterManager performanceCounterManager,
	int maxWorkers,
	int maxIdleWorkers
)

Parameters

performanceCounterManager
Type: Microsoft.AspNet.SignalR.Infrastructure.IPerformanceCounterManager
maxWorkers
Type: System.Int32
maxIdleWorkers
Type: System.Int32
Zobrazit: