Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

JsonSerializerExtensions.Parse<T> Method

.NET Framework 4,5

Deserializuje formát JSON na objekt .NET.

Namespace:  Microsoft.AspNet.SignalR.Json
Assembly:  Microsoft.AspNet.SignalR.Core (in Microsoft.AspNet.SignalR.Core.dll)

public static T Parse<T>(
	this IJsonSerializer serializer,
	string json
)

Type Parameters

T

Typ Type deserializovaného objektu.

Parameters

serializer
Type: Microsoft.AspNet.SignalR.Json.IJsonSerializer
Serializátor.
json
Type: System.String
Formát JSON k deserializaci.

Return Value

Type: T
Deserializovaný objekt z řetězce formátu JSON.

Usage Note

In Visual Basic and C#, you can call this method as an instance method on any object of type IJsonSerializer. When you use instance method syntax to call this method, omit the first parameter. For more information, see https://msdn.microsoft.com/cs-cz/library/bb384936(v=vs.111).aspx or https://msdn.microsoft.com/cs-cz/library/bb383977(v=vs.111).aspx.
Zobrazit: