Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

JsonNetSerializer Constructor (JsonSerializerSettings)

.NET Framework 4,5

Namespace:  Microsoft.AspNet.SignalR.Json
Assembly:  Microsoft.AspNet.SignalR.Core (in Microsoft.AspNet.SignalR.Core.dll)

public JsonNetSerializer(
	JsonSerializerSettings settings
)

Parameters

settings
Type: JsonSerializerSettings
Zobrazit: