Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

IHubRequestParser.Parse Method

.NET Framework 4,5

Analyzuje příchozí datovou část rozbočovače do žádosti HubRequest.

Namespace:  Microsoft.AspNet.SignalR.Hubs
Assembly:  Microsoft.AspNet.SignalR.Core (in Microsoft.AspNet.SignalR.Core.dll)

HubRequest Parse(
	string data
)

Parameters

data
Type: System.String
Nezpracovaná datová část rozbočovače.

Return Value

Type: Microsoft.AspNet.SignalR.Hubs.HubRequest
Výsledná žádost HubRequest.
Zobrazit: