Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

WebSocketTransport Constructor (HostContext, IJsonSerializer, ITransportHeartbeat, IPerformanceCounterManager, ITraceManager)

.NET Framework 4,5

Namespace:  Microsoft.AspNet.SignalR.Transports
Assembly:  Microsoft.AspNet.SignalR.Core (in Microsoft.AspNet.SignalR.Core.dll)

public WebSocketTransport(
	HostContext context,
	IJsonSerializer serializer,
	ITransportHeartbeat heartbeat,
	IPerformanceCounterManager performanceCounterWriter,
	ITraceManager traceManager
)
Zobrazit: