Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

WebSocketHandler Constructor

.NET Framework 4,5

Inicializuje novou instanci třídy WebSocketHandler.

Namespace:  Microsoft.AspNet.SignalR.WebSockets
Assemblies:   Microsoft.AspNet.SignalR.Owin (in Microsoft.AspNet.SignalR.Owin.dll)
  Microsoft.AspNet.SignalR.Client (in Microsoft.AspNet.SignalR.Client.dll)

public WebSocketHandler()
Zobrazit: