Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

WebSocketTransport.Negotiate Method

.NET Framework 4,5

Namespace:  Microsoft.AspNet.SignalR.Client.Transports
Assembly:  Microsoft.AspNet.SignalR.Client (in Microsoft.AspNet.SignalR.Client.dll)

public Task<NegotiationResponse> Negotiate(
	IConnection connection
)

Implements

IClientTransport.Negotiate(IConnection)
Zobrazit: