Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

AutoTransport.Send Method

.NET Framework 4,5

Namespace:  Microsoft.AspNet.SignalR.Client.Transports
Assembly:  Microsoft.AspNet.SignalR.Client (in Microsoft.AspNet.SignalR.Client.dll)

public Task Send(
	IConnection connection,
	string data
)

Return Value

Type: System.Threading.Tasks.Task

Implements

IClientTransport.Send(IConnection, String)
Zobrazit: