Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

PersistentResponse Constructor (Func<Message, Boolean>)

.NET Framework 4,5

M:Microsoft.AspNet.SignalR.Transports.PersistentResponse.#ctor(System.Func{Microsoft.AspNet.SignalR.Messaging.Message,System.Boolean})

Namespace:  Microsoft.AspNet.SignalR.Transports
Assembly:  Microsoft.AspNet.SignalR.Core (in Microsoft.AspNet.SignalR.Core.dll)

public PersistentResponse(
	Func<Message, bool> exclude
)

Parameters

exclude
Type: System.Func<Message, Boolean>
Filtr, který určuje, zda mají být zprávy zapisovány do klienta.
Zobrazit: