Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

ITransportConnection.Receive Method (String, CancellationToken, Int32)

.NET Framework 4,5

Namespace:  Microsoft.AspNet.SignalR.Transports
Assembly:  Microsoft.AspNet.SignalR.Core (in Microsoft.AspNet.SignalR.Core.dll)

Task<PersistentResponse> Receive(
	string messageId,
	CancellationToken cancel,
	int maxMessages
)

Parameters

messageId
Type: System.String
cancel
Type: System.Threading.CancellationToken
maxMessages
Type: System.Int32
Zobrazit: