Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

LongPollingTransport.OnStart Method

.NET Framework 4,5This member overrides HttpBasedTransport.OnStart(IConnection, String, CancellationToken, Action, Action<Exception>).

Namespace:  Microsoft.AspNet.SignalR.Client.Transports
Assembly:  Microsoft.AspNet.SignalR.Client (in Microsoft.AspNet.SignalR.Client.dll)

protected override void OnStart(
	IConnection connection,
	string data,
	CancellationToken disconnectToken,
	Action initializeCallback,
	Action<Exception> errorCallback
)

Parameters

connection
Type: Microsoft.AspNet.SignalR.Client.IConnection
data
Type: System.String
disconnectToken
Type: System.Threading.CancellationToken
initializeCallback
Type: System.Action
errorCallback
Type: System.Action<Exception>
Zobrazit: