Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

MembershipAdapter.DeleteUser Method (Object, Boolean)

.NET Framework 4,5

Namespace:  Microsoft.AspNet.Membership.OpenAuth
Assembly:  Microsoft.AspNet.Membership.OpenAuth (in Microsoft.AspNet.Membership.OpenAuth.dll)

public bool DeleteUser(
	Object providerUserKey,
	bool deleteAllRelatedData
)

Parameters

providerUserKey
Type: System.Object
deleteAllRelatedData
Type: System.Boolean

Return Value

Type: System.Boolean

Implements

IMembership.DeleteUser(Object, Boolean)
Zobrazit: