Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

OpenAuthManager.CreateUser Method (String, String, String, String, String, String, String, String)

.NET Framework 4,5

Namespace:  Microsoft.AspNet.Membership.OpenAuth
Assembly:  Microsoft.AspNet.Membership.OpenAuth (in Microsoft.AspNet.Membership.OpenAuth.dll)

public virtual CreateResult CreateUser(
	string providerName,
	string providerUserId,
	string providerUserName,
	string userName,
	string password,
	string email,
	string passwordQuestion,
	string passwordAnswer
)

Parameters

providerName
Type: System.String
providerUserId
Type: System.String
providerUserName
Type: System.String
userName
Type: System.String
password
Type: System.String
email
Type: System.String
passwordQuestion
Type: System.String
passwordAnswer
Type: System.String
Zobrazit: