Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

AuthenticationClientManagerExtensions.AddTwitter Method (AuthenticationClientManager, String, String, Object)

.NET Framework 4,5

Namespace:  Microsoft.AspNet.Membership.OpenAuth
Assembly:  Microsoft.AspNet.Membership.OpenAuth (in Microsoft.AspNet.Membership.OpenAuth.dll)

public static void AddTwitter(
	this AuthenticationClientManager clients,
	string consumerKey,
	string consumerSecret,
	Object extraData
)

Parameters

clients
Type: Microsoft.AspNet.Membership.OpenAuth.AuthenticationClientManager
consumerKey
Type: System.String
consumerSecret
Type: System.String
extraData
Type: System.Object

Usage Note

In Visual Basic and C#, you can call this method as an instance method on any object of type AuthenticationClientManager. When you use instance method syntax to call this method, omit the first parameter. For more information, see https://msdn.microsoft.com/cs-cz/library/bb384936(v=vs.111).aspx or https://msdn.microsoft.com/cs-cz/library/bb383977(v=vs.111).aspx.
Zobrazit: