Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

AuthenticationClientManager.Add Method (String, Func<IAuthenticationClient>, IDictionary<String, String>)

.NET Framework 4,5

Namespace:  Microsoft.AspNet.Membership.OpenAuth
Assembly:  Microsoft.AspNet.Membership.OpenAuth (in Microsoft.AspNet.Membership.OpenAuth.dll)

public virtual void Add(
	string displayName,
	Func<IAuthenticationClient> factoryMethod,
	IDictionary<string, string> extraData
)

Parameters

displayName
Type: System.String
factoryMethod
Type: System.Func<IAuthenticationClient>
extraData
Type: System.Collections.Generic.IDictionary<String, String>
Zobrazit: