Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

HubDispatcher.Initialize Method

.NET Framework 4,5This member overrides PersistentConnection.Initialize(IDependencyResolver, HostContext).

Namespace:  Microsoft.AspNet.SignalR.Hubs
Assembly:  Microsoft.AspNet.SignalR.Core (in Microsoft.AspNet.SignalR.Core.dll)

public override void Initialize(
	IDependencyResolver resolver,
	HostContext context
)
Zobrazit: