Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

HubDispatcher.GetSignals Method

.NET Framework 4,5This member overrides PersistentConnection.GetSignals(String).

Namespace:  Microsoft.AspNet.SignalR.Hubs
Assembly:  Microsoft.AspNet.SignalR.Core (in Microsoft.AspNet.SignalR.Core.dll)

protected override IList<string> GetSignals(
	string connectionId
)

Parameters

connectionId
Type: System.String

Return Value

Type: System.Collections.Generic.IList<String>
Vrací objekt IEnumerable<T>.
Zobrazit: