Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

ODataMediaTypeFormatter.WriteToStreamAsync Method

This member overrides MediaTypeFormatter.WriteToStreamAsync(Type, Object, Stream, HttpContent, TransportContext).

Namespace:  System.Web.Http.OData.Formatter
Assembly:  System.Web.Http.OData (in System.Web.Http.OData.dll)

public override Task WriteToStreamAsync(
	Type type,
	Object value,
	Stream writeStream,
	HttpContent content,
	TransportContext transportContext
)

Parameters

type
Type: System.Type
value
Type: System.Object
writeStream
Type: System.IO.Stream
content
Type: HttpContent
transportContext
Type: System.Net.TransportContext

Return Value

Type: System.Threading.Tasks.Task
Vrací objekt Task.
Zobrazit: