Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

HubConnection Constructor (String, IDictionary<String, String>)

.NET Framework 4,5

Inicializuje novou instanci třídy HubConnection.

Namespace:  Microsoft.AspNet.SignalR.Client.Hubs
Assembly:  Microsoft.AspNet.SignalR.Client (in Microsoft.AspNet.SignalR.Client.dll)

public HubConnection(
	string url,
	IDictionary<string, string> queryString
)

Parameters

url
Type: System.String
Adresa URL k připojení.
queryString
Type: System.Collections.Generic.IDictionary<String, String>
Určuje, zda má být k zadané adrese URL připojena výchozí cesta /signalr.
Zobrazit: