Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Connection.IConnection.OnReconnecting Method

.NET Framework 4,5

Namespace:  Microsoft.AspNet.SignalR.Client
Assembly:  Microsoft.AspNet.SignalR.Client (in Microsoft.AspNet.SignalR.Client.dll)

void IConnection.OnReconnecting()

Implements

IConnection.OnReconnecting()
Zobrazit: