Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

RouteCollectionExtensions.EnableFriendlyUrls Method (RouteCollection, FriendlyUrlSettings)

.NET Framework 4,5

Povolí přátelské adresy URL pro stránky webových formulářů.

Namespace:  Microsoft.AspNet.FriendlyUrls
Assembly:  Microsoft.AspNet.FriendlyUrls (in Microsoft.AspNet.FriendlyUrls.dll)

public static void EnableFriendlyUrls(
	this RouteCollection routes,
	FriendlyUrlSettings settings
)

Parameters

routes
Type: System.Web.Routing.RouteCollection
Kolekce tras.
settings
Type: Microsoft.AspNet.FriendlyUrls.FriendlyUrlSettings
Nastavení, které se má použít při povolování přátelských adres URL.

Usage Note

In Visual Basic and C#, you can call this method as an instance method on any object of type RouteCollection. When you use instance method syntax to call this method, omit the first parameter. For more information, see https://msdn.microsoft.com/cs-cz/library/bb384936(v=vs.111).aspx or https://msdn.microsoft.com/cs-cz/library/bb383977(v=vs.111).aspx.
Zobrazit: