Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

HttpRequestExtensions.GetFriendlyUrlSegments Method (HttpRequest)

.NET Framework 4,5

Vrátí segmenty adres URL, které zbyly poté, co přátelské adresy URL namapovaly tento požadavek na soubor.

Namespace:  Microsoft.AspNet.FriendlyUrls
Assembly:  Microsoft.AspNet.FriendlyUrls (in Microsoft.AspNet.FriendlyUrls.dll)

public static IList<string> GetFriendlyUrlSegments(
	this HttpRequest httpRequest
)

Parameters

httpRequest
Type: System.Web.HttpRequest
Objekt požadavku HTTP.

Return Value

Type: System.Collections.Generic.IList<String>
Segmenty adres URL.

Usage Note

In Visual Basic and C#, you can call this method as an instance method on any object of type HttpRequest. When you use instance method syntax to call this method, omit the first parameter. For more information, see https://msdn.microsoft.com/cs-cz/library/bb384936(v=vs.111).aspx or https://msdn.microsoft.com/cs-cz/library/bb383977(v=vs.111).aspx.
Zobrazit: