Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

HttpRequestExtensions.GetFriendlyUrlFileExtension Method (HttpRequestBase)

.NET Framework 4,5

Vrátí rozšíření přátelských adres URL souborů, na které je mapován tento požadavek.

Namespace:  Microsoft.AspNet.FriendlyUrls
Assembly:  Microsoft.AspNet.FriendlyUrls (in Microsoft.AspNet.FriendlyUrls.dll)

public static string GetFriendlyUrlFileExtension(
	this HttpRequestBase httpRequest
)

Parameters

httpRequest
Type: System.Web.HttpRequestBase
Objekt HttpRequestBase.

Return Value

Type: System.String
Přípona souboru, např. ASPX.

Usage Note

In Visual Basic and C#, you can call this method as an instance method on any object of type HttpRequestBase. When you use instance method syntax to call this method, omit the first parameter. For more information, see https://msdn.microsoft.com/cs-cz/library/bb384936(v=vs.111).aspx or https://msdn.microsoft.com/cs-cz/library/bb383977(v=vs.111).aspx.
Zobrazit: