Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

AttributeValue.FromTuple Method (Tuple<Tuple<String, Int32>, Tuple<Object, Int32>, Boolean>)

Vytvoří hodnotu atributu na základě určeného objektu řazené kolekce členů.

Namespace:  System.Web.WebPages
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public static AttributeValue FromTuple(
	Tuple<Tuple<string, int>, Tuple<Object, int>, bool> value
)

Parameters

value
Type: System.Tuple<Tuple<String, Int32>, Tuple<Object, Int32>, Boolean>
Objekt řazené kolekce členů, která má být použita k vytvoření

Return Value

Type: System.Web.WebPages.AttributeValue
Vytvořená hodnota atributu
Zobrazit: