Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

TokenizerBackedParser<TTokenizer, TSymbol, TSymbolType>.AcceptWhile Method (Func<TSymbol, Boolean>)

Přijme token, pokud bylo dosaženo dané podmínky.

Namespace:  System.Web.Razor.Parser
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

protected internal void AcceptWhile(
	Func<TSymbol, bool> condition
)

Parameters

condition
Type: System.Func<TSymbol, Boolean>
Podmínka
Zobrazit: