Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

HtmlMarkupParser.SkipToAndParseCode Method (Func<HtmlSymbol, Boolean>)

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Přeskočí analýzu, dokud nebude splněna zadaná podmínka.

Namespace:  System.Web.Razor.Parser
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

protected void SkipToAndParseCode(
	Func<HtmlSymbol, bool> condition
)

Parameters

condition
Type: System.Func<HtmlSymbol, Boolean>
Delegovaná funkce určující podmínku
Zobrazit: