Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

RazorEngineHost Constructor (RazorCodeLanguage, Func<ParserBase>)

Inicializuje novou instanci třídy RazorEngineHost.

Namespace:  System.Web.Razor
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public RazorEngineHost(
	RazorCodeLanguage codeLanguage,
	Func<ParserBase> markupParserFactory
)

Parameters

codeLanguage
Type: System.Web.Razor.RazorCodeLanguage
Zadaný jazyk kódu
markupParserFactory
Type: System.Func<ParserBase>
Objekt factory analyzátoru
Zobrazit: