Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

SpanEditHandler Constructor (Func<String, IEnumerable<ISymbol>>)

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Inicializuje novou instanci třídy SpanEditHandler.

Namespace:  System.Web.Razor.Editor
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public SpanEditHandler(
	Func<string, IEnumerable<ISymbol>> tokenizer
)

Parameters

tokenizer
Type: System.Func<String, IEnumerable<ISymbol>>
Metoda použitá k analýze řetězec do tokenů.
Zobrazit: