Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

ImplicitExpressionEditHandler Constructor

Inicializuje novou instanci třídy ImplicitExpressionEditHandler.

Namespace:  System.Web.Razor.Editor
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public ImplicitExpressionEditHandler(
	Func<string, IEnumerable<ISymbol>> tokenizer,
	ISet<string> keywords,
	bool acceptTrailingDot
)

Parameters

tokenizer
Type: System.Func<String, IEnumerable<ISymbol>>
Tokenizátor
keywords
Type: System.Collections.Generic.ISet<String>
Klíčová slova
acceptTrailingDot
Type: System.Boolean
Hodnota true , má-li být přijata koncová tečka, jinak hodnota false
Zobrazit: