Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

TokenizerBackedParser<TTokenizer, TSymbol, TSymbolType>.PushSpanConfig Method (Action<SpanBuilder, Action<SpanBuilder>>)

Vynutí předání konfigurace rozpětí.

Namespace:  System.Web.Razor.Parser
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

protected IDisposable PushSpanConfig(
	Action<SpanBuilder, Action<SpanBuilder>> newConfig
)

Parameters

newConfig
Type: System.Action<SpanBuilder, Action<SpanBuilder>>
Nová konfigurace

Return Value

Type: System.IDisposable
Instance IDisposable, která ukončí konfiguraci
Zobrazit: