Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

SymbolExtensions.GetContent Method (SpanBuilder, Func<IEnumerable<ISymbol>, IEnumerable<ISymbol>>)

Získá obsah této třídy SymbolExtensions.

Namespace:  System.Web.Razor.Tokenizer.Symbols
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public static LocationTagged<string> GetContent(
	this SpanBuilder span,
	Func<IEnumerable<ISymbol>, IEnumerable<ISymbol>> filter
)

Parameters

span
Type: System.Web.Razor.Parser.SyntaxTree.SpanBuilder
Průnik s daným rozpětím
filter
Type: System.Func<IEnumerable<ISymbol>, IEnumerable<ISymbol>>
Seznam zvolených symbolů

Return Value

Type: System.Web.Razor.Text.LocationTagged<String>
Obsah této třídy SymbolExtensions

Usage Note

In Visual Basic and C#, you can call this method as an instance method on any object of type SpanBuilder. When you use instance method syntax to call this method, omit the first parameter. For more information, see https://msdn.microsoft.com/cs-cz/library/bb384936(v=vs.111).aspx or https://msdn.microsoft.com/cs-cz/library/bb383977(v=vs.111).aspx.
Zobrazit: