Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

AutoCompleteEditHandler Constructor (Func<String, IEnumerable<ISymbol>>, AcceptedCharacters)

Inicializuje novou instanci třídy AutoCompleteEditHandler.

Namespace:  System.Web.Razor.Parser.SyntaxTree
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public AutoCompleteEditHandler(
	Func<string, IEnumerable<ISymbol>> tokenizer,
	AcceptedCharacters accepted
)

Parameters

tokenizer
Type: System.Func<String, IEnumerable<ISymbol>>
Tokenizátor
accepted
Type: System.Web.Razor.Parser.SyntaxTree.AcceptedCharacters
Přijaté znaky
Zobrazit: