Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

DefaultHttpClient.Post Method

.NET Framework 4,5

Namespace:  Microsoft.AspNet.SignalR.Client.Http
Assembly:  Microsoft.AspNet.SignalR.Client (in Microsoft.AspNet.SignalR.Client.dll)

public Task<IResponse> Post(
	string url,
	Action<IRequest> prepareRequest,
	IDictionary<string, string> postData
)

Parameters

url
Type: System.String
prepareRequest
Type: System.Action<IRequest>
postData
Type: System.Collections.Generic.IDictionary<String, String>

Implements

IHttpClient.Post(String, Action<IRequest>, IDictionary<String, String>)
Zobrazit: