Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

OAuthWebSecurity.RequestAuthentication Method (String)

Žádá stanoveného zprostředkovatele, aby spustil ověřování přesměrováním uživatelů na externí webovou stránku.

Namespace:  Microsoft.Web.WebPages.OAuth
Assembly:  Microsoft.Web.WebPages.OAuth (in Microsoft.Web.WebPages.OAuth.dll)

public static void RequestAuthentication(
	string provider
)

Parameters

provider
Type: System.String
Zprostředkovatel OAuth
Zobrazit: