Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

OAuthWebSecurity.RegisterTwitterClient Method (String, String, String)

Zaregistruje klienta sítě Twitter se zadaným uživatelským klíčem.

Namespace:  Microsoft.Web.WebPages.OAuth
Assembly:  Microsoft.Web.WebPages.OAuth (in Microsoft.Web.WebPages.OAuth.dll)

public static void RegisterTwitterClient(
	string consumerKey,
	string consumerSecret,
	string displayName
)

Parameters

consumerKey
Type: System.String
Uživatelský klíč
consumerSecret
Type: System.String
Uživatelské utajení
displayName
Type: System.String
Zobrazovaný název
Zobrazit: