Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

OAuthWebSecurity.RegisterMicrosoftClient Method (String, String, String)

Zaregistruje klienta Microsoft se zadaným identifikátorem.

Namespace:  Microsoft.Web.WebPages.OAuth
Assembly:  Microsoft.Web.WebPages.OAuth (in Microsoft.Web.WebPages.OAuth.dll)

public static void RegisterMicrosoftClient(
	string clientId,
	string clientSecret,
	string displayName
)

Parameters

clientId
Type: System.String
ID klienta.
clientSecret
Type: System.String
Tajný klíč klienta.
displayName
Type: System.String
Zobrazovaný název
Zobrazit: