Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

OAuthWebSecurity.RegisterClient Method (IAuthenticationClient, String, IDictionary<String, Object>)

Registruje klienta ověření OAuth.

This API is not CLS-compliant. 

Namespace:  Microsoft.Web.WebPages.OAuth
Assembly:  Microsoft.Web.WebPages.OAuth (in Microsoft.Web.WebPages.OAuth.dll)

[CLSCompliantAttribute(false)]
public static void RegisterClient(
	IAuthenticationClient client,
	string displayName,
	IDictionary<string, Object> extraData
)

Parameters

client
Type: IAuthenticationClient
Jeden z podporovaných klientů OAuth
displayName
Type: System.String
Zobrazovaný název
extraData
Type: System.Collections.Generic.IDictionary<String, Object>
Doplňující data.
Zobrazit: