Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

HelperCodeGenerator Constructor

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Inicializuje novou instanci třídy HelperCodeGenerator.

Namespace:  System.Web.Razor.Generator
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public HelperCodeGenerator(
	LocationTagged<string> signature,
	bool headerComplete
)

Parameters

signature
Type: System.Web.Razor.Text.LocationTagged<String>
Podpis
headerComplete
Type: System.Boolean
Hodnota true pro dokončení záhlaví; jinak hodnota false
Zobrazit: