Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

CallbackVisitor.VisitEndBlock Method

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Provede zpětné volání návštěvníka pro návštěvu koncového bloku.

Namespace:  System.Web.Razor.Parser
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public override void VisitEndBlock(
	Block block
)

Parameters

block
Type: System.Web.Razor.Parser.SyntaxTree.Block
Koncový blok k navštívení
Zobrazit: