Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

PositionTagged<T> Operators and Type Conversions

The PositionTagged<T> type exposes the following members.

  NameDescription
Public operator Static member Equality Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Určí, zda jsou oba objekty stejné.
Public operator Static member Implicit(Tuple<T, Int32> to PositionTagged<T>) Převádí zadaný objekt na objekt PositionTagged<T>.
Public operator Static member Implicit(PositionTagged<T> to T) Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Převede value na objekt PositionTagged<T>.
Public operator Static member Inequality Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Určuje, zda se tyto dva objekty liší.
Top
Zobrazit: