Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

SymbolExtensions.GetContent Method (IEnumerable<ISymbol>, SourceLocation)

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Získá obsah této třídy SymbolExtensions.

Namespace:  System.Web.Razor.Tokenizer.Symbols
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public static LocationTagged<string> GetContent(
	this IEnumerable<ISymbol> symbols,
	SourceLocation spanStart
)

Parameters

symbols
Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<ISymbol>
Symboly, které mají být zadány
spanStart
Type: System.Web.Razor.Text.SourceLocation
Počáteční index rozpětí

Return Value

Type: System.Web.Razor.Text.LocationTagged<String>
Obsah této třídy SymbolExtensions

Usage Note

In Visual Basic and C#, you can call this method as an instance method on any object of type IEnumerable<ISymbol>. When you use instance method syntax to call this method, omit the first parameter. For more information, see https://msdn.microsoft.com/cs-cz/library/bb384936(v=vs.111).aspx or https://msdn.microsoft.com/cs-cz/library/bb383977(v=vs.111).aspx.
Zobrazit: