Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

LanguageCharacteristics<TTokenizer, TSymbol, TSymbolType>.TokenizeString Method (String)

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Rozdělí zadaný řetězec na tokeny.

Namespace:  System.Web.Razor.Parser
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public virtual IEnumerable<TSymbol> TokenizeString(
	string content
)

Parameters

content
Type: System.String
Řetězec určený k tokenizaci

Return Value

Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<TSymbol>
Kolekce tokenů
Zobrazit: