Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

LocationTagged<T> Methods

The LocationTagged<T> type exposes the following members.

  NameDescription
Public method Equals Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Určí, zda se zadaný objekt rovná aktuálnímu objektu. (Overrides Object.Equals(Object).)
Protected method Finalize (Inherited from Object.)
Public method GetHashCode Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Vrátí hodnotu hash pro aktuální instanci. (Overrides Object.GetHashCode().)
Public method GetType (Inherited from Object.)
Protected method MemberwiseClone (Inherited from Object.)
Public method ToString() Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Vrátí řetězcovou reprezentaci aktuální instance. (Overrides Object.ToString().)
Public method ToString(String, IFormatProvider) Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Vrátí řetězcovou reprezentaci aktuální instance.
Top
Zobrazit: