Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

LiteralAttributeCodeGenerator Constructor (LocationTagged<String>, LocationTagged<SpanCodeGenerator>)

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. . Inicializuje novou instanci třídy LiteralAttributeCodeGenerator.

Namespace:  System.Web.Razor.Generator
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public LiteralAttributeCodeGenerator(
	LocationTagged<string> prefix,
	LocationTagged<SpanCodeGenerator> valueGenerator
)

Parameters

prefix
Type: System.Web.Razor.Text.LocationTagged<String>
Předpona atributu literálu
valueGenerator
Type: System.Web.Razor.Text.LocationTagged<SpanCodeGenerator>
Generátor hodnot pro atribut literálu
Zobrazit: