Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

DynamicAttributeBlockCodeGenerator Constructor (LocationTagged<String>, SourceLocation)

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Inicializuje nové instance třídy DynamicAttributeBlockCodeGenerator.

Namespace:  System.Web.Razor.Generator
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public DynamicAttributeBlockCodeGenerator(
	LocationTagged<string> prefix,
	SourceLocation valueStart
)

Parameters

prefix
Type: System.Web.Razor.Text.LocationTagged<String>
Předpona řetězce
valueStart
Type: System.Web.Razor.Text.SourceLocation
Začátek hodnoty
Zobrazit: