Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

PositionTagged<T> Implicit Conversion Operators

This member is overloaded. For complete information about this member, including syntax, usage, and examples, click a name in the overload list.

  NameDescription
Public operator Static member Implicit(Tuple<T, Int32> to PositionTagged<T>) Převádí zadaný objekt na objekt PositionTagged<T>.
Public operator Static member Implicit(PositionTagged<T> to T) Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Převede value na objekt PositionTagged<T>.
Top
Zobrazit: